Pronòstics Euromillones Apostes senzilles i múltiples

El joc d'Euromillones Apostes senzilles i múltiples

Pronòstics Euromillones Apostes senzilles i múltiples.

Per pronosticar es marcarà amb el signe "X" a les taules de cada bloc del bitllet les caselles que continguin els números triats.

Si es vol jugar pel sistema múltiple, també es marcarà amb el signe "X", a la zona reservada per a això en el bitllet (pronòstics marcats), la casella que indica el número dels pronòstics marcats a la taula o matriu de números i/o la casella que indica el número dels pronòstics marcats a la taula o matriu d'estrelles, aquests pronòstics han d'estar marcats exclusivament en el bloc 1.

APOSTES SENZILLES I MÚLTIPLES

Són apostes senzilles quan s'ha pronosticat una en cada bloc i apostes múltiples quan s'ha pronosticat més d'una en un sol bloc, que ha de ser l'1.

Apostes senzilles:

Podran jugar-se tantes apostes com blocs tingui el bitllet. Si es vol jugar una aposta es marcaran cinc pronòstics en la taula superior o de números i dos pronòstics en la taula inferior o d'estrelles del bloc 1. Si es volen jugar dues apostes es marcaran el mateix número de pronòstics esmentats, en els blocs 1 i 2; si tres, en els tres primers blocs; si quatre, en els quatre primers i si cinc, en els cinc blocs.

Apostes múltiples:

Podran jugar-se apostes múltiples en un sol bitllet; per a això el participant haurà de marcar-ne cinc (sempre que pronostiqui més de dues estrelles), sis, set, vuit, nou o deu pronòstics en la taula de números i /o dues (sempre que pronostiqui més de cinc números), tres, quatre o cinc pronòstics a la taula d'estrelles, sempre en el bloc 1 del bitllet.

A més, és imprescindible marcar amb el signe "X" a la zona reservada per a això en cada bitllet (pronòstics marcats), la casella o caselles que continguin el número de pronòstics marcats en el bloc 1.

Les apostes resultants de totes les possibles combinacions entre els pronòstics de la taula de números i de la taula d'estrelles són les que figuren en la taula següent:

Taula d'apostes autoritzades Euromilions.
Estrelles Números
5 6 7 8 9 10
2 - 6 21 56 126 252
3 3 18 63 168 378 756
4 6 36 126 336 756 1.512
5 10 60 210 560 1.260 2.520
facebook, resultats d'Euromillones. resultats d'Euromillones, twitter