Admissio d'apostes i celebracio dels sortejos

El joc d'Euromillones Admissio d'apostes

Admissio d'apostes i celebracio dels sortejos

Hi ha els següents sistemes d'admissió o validació d'apostes:

- Sistema de validació informàtica.

- Sistema de validació per Internet.

CELEBRACIÓ DELS SORTEJOS

Els sortejos per determinar els encertants en cada concurs se celebraran els dimarts i divendres de cada setmana a París.

Els sortejos es realitzaran de la forma següent:

1. S'introduiran en dos bombos tantes boles del mateix material i pes, numerades correlativament, com caselles tinguin les matrius del bloc del bitllet definides en la norma 3a.3.

2. Per extracció a l'atzar es trauran d'un primer bombo cinc boles o "números", sorteig A, i d'un segon bombo dues boles o "estrelles", sorteig.

Aquest conjunt de 5 + 2 números formen la combinació guanyadora.

L'acte del sorteig serà realitzat en presència d'un interventor o fedatari públic.

facebook, resultats d'Euromillones. resultats d'Euromillones, twitter